SALUTACIO

Us donem la benvinguda a la nostra associació, desitjan puguer ajudar-vos i compartir les nostres experiencies i dubtes envers la malaltia i les seues consecuencies.

14 de gener de 2010

V JORNADES CODO CON CODO 2009

Un any més FIBROLLEIDA (associació de malalts de Fibromiàlgia i Síndrome de Fàtiga Crónica de les Terres de Lleida) va assistir a la V Jornada Codo con Codo que es va celebrar el passat 30 de novembre i 1 de desembre a Madrid, representant la nostra associació van assistir a l'acte Alexandra San Martín, presidenta de Fibrolleida i Rosa Vicente secretaria de l'associació.

Aquest any ens van parlar d'un increment de composto Glutamato-Glutamina (GLX) en el cervell dels pacients amb fibromiàlgia, aquesta ha estat definida com un desordre sistèmic clínicament caracteritzat per dolor, fàtiga, dèficit congnitiu i la presencia d'alteracions emocionals, provocat per una disfunció primària del cervell. Amb finalitat de identificar la naturalesa d'aquesta disfunció cerebral, s'ha procedit a l'estudi amb tècniques de Ressonància Magnètica Espectroscòpica (RME), a l'estudi es va observar que els pacients amb fibromiàlgia mostraven nivells més elevats de component de glutamat, glutamina/creatina.

Amb aquesta Jornada es va parlar de l'impacte familiar, social i laboral en la Fibromiàlgia, del Tractament farmacològic donant a conèixer els fàrmacs amb eficàcia actualment però també important conèixer aquells fàrmacs que s'han demostrat ineficaços per la FM. La combinació dels fàrmacs adequats amb l'exercici físic, teràpia psicològica amb un enfoque multidisciplinari es probablement, segons els experts, el mètode més eficaç per a tractar als pacients de fibromiàlgia.

També es va parlar de la sexualitat amb malalts de FM, degut als seus principals problemes físics, emocionals i cognitius així com la influencia de la medicació, quina es la seua repercussió i pautes a seguir.

Volem destacar la presència del Dr. Xavier Estivill, centre de Regulació Genómica, Dr. Manuel López, departament de Biologia Molecular de Zaragossa, Dr. Joan Deus, unitat d'investigació en Ressonància Magnètica, Hospital del Mar, Dra. Ana García, unitat SFC Clínica Delfos, Dra. Isabel Bielsa, Servicio medicina Nuclear i reumatologica, Hospital Gregorio Marañón, Madrid. Dr. Miguel Sala, Servicio Reumatologia, Hospital de Figueres, Dra. Leticia Leon, Hospital Clínic San Carlos, Sr. Juan Sisó, professor Facultat Ciències de la Salut, Madrid.

Fibrolleida fica a disposició de tothom que pugui estar interessat, tota la informació detallada sobre aquesta Jornada.

Una abraçada,

FIBROLLEIDA
FIBROLLEIDA (associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fàtiga Crónica de les Terres de Lleida) va assistir a la II JORNADA DOLOR CRÓNIC PEDIÀTRIC el passat 30 d'octubre a Tarragona.

Alexandra San Martín, presidenta de Fibrolleida i Maite Montañés, vicepresidenta, en representació de la nostra associació volen destacar les intervencions com a ponents al Dr. Daniel Buskila, profesor de Medicina Interna a la Universitat Ven Gurion. Beer Sheva ( Israel ), al Dr. Patrick J McGrath, psicòleg del Centre de Salut IWK. Universitat Dalhousie. Halifax (Canadà), entre d'altres com el Dr. Jordi Mirò, psicòleg. ALGOS. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona.

Una part significativa de la població infantil pateix problemas de dolor crònic, estudis epidemiològics disponibles mostren que al voltant del 30% de la població infantil i juvenil experimenta algun tipus de dolor crònic, un dolor que va mes enllà dels tres mesos de durada. No obstant això, el dolor crònic en els nens no rep l'atenciò que mereixeria, la mateixa Organització Mundial de la Salut reconeix que el dolor pediàtric no es tracta adequadament, alerta sobre la falta de protocols desenvolupats específicament per a questa població i demana una acció més decidida de polítics i especialistes per afronta-lo adequadament.

La falta d'atenció als problemes de dolor en els nens a l'Estat queda reflectida en el fet que, mentre que disposem d'un bon nombre d'unitats per atendre els casos de dolor en adults, no tenim unitats d'importancia i caraterístiques semblants per tractar els casos de dolor crònic infantil.

L'objectiu d'aquesta Jornada Internacional és acostar la realitat dels problemes en l'evaluació i tractament del dolor crònic en els nens i adolescents, presentar els avenços registrats en els últims anys i mostrar els recursos disponibles per afrontar aquests problemes.

La magnitud del problema pot esta fàcilment sobreestimada en els estudis poblacionals donat que sovint els enquestats inclouen el dolor davant traumes mínims i/o lesions de la vida quotidiana.

Sigui quina sigui la real dimensió del problema, al nostre país estem en una fase inicial del seu reconeixement i en una situació ideal per iniciar la formació adequada als nostres professionals. Sabem que el dolor crònic en nens i adolescents s'associa a pitjor qualitat de vida, funció física i psicològica, i major absentisme escolar.

Una mirada cap al futur

Creiem que el futur passa, en part almenys, per ajudar a aquells amb menys recursos per afrontar el problema; així, els nens amb dolor crònic, i els seus pares, són una àrea preferent.

FIBROLLEIDA