SALUTACIO

Us donem la benvinguda a la nostra associació, desitjan puguer ajudar-vos i compartir les nostres experiencies i dubtes envers la malaltia i les seues consecuencies.

15 de març de 2011

REUNIO FIBROLLEIDA ICAM

Hola a tots/es, us volem comunicar que la nostra presidenta, la Alexandra San Martín conjuntament amb membres de la Unitat de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crónica de l'Hospital Santa Maria, el passat dia 14 de gener es varen reunir per poguer parlar sobre el criteris mèdics seguits per a qualificar una fibromiàlgia com a incapacitat permanent.
I van establir unes línies d'actuació, us faig cinc cèntims:

1- Criteris mèdics seguits per a qualificar una fibromiàlgia com a incapacitat permanent.

- Informes mèdics

- Tipus de feina

- Cóm s´inicia i quàn

- Evolució

- Història laboral: gestió per part de l´afectat de l´aspecte laboral (interés per a tornar a treballar o readaptar la feina)

- Feed back entre malalt i malaltia

Aquest criteris són similars als emprats en la valoració d´altres patologies carents de lesions objectivables, com la depressió o la esquizofrènia.

Sempre es persegueix objectivar al màxim.

La valoració pot estar en mans de Magistratura

Si existiexen problemes de concentració i/o memòria es demanen estudis neuropsicològics

2- Perquè el metge d´Atenció Primària no dona la baixa per FM:?

La normativa es recolza en tres criteris:

A- Reagudització de la malaltia

B- Patologies concomitants amb la FM

C- Estar rebent tractament o seguiment per part del Sistema Sanitari Públic

No tenir prescripció d´invalidesa després de 18 mesos de baixa soposa que durant els següents 6 mesos és l´ICAM l´encarregat de fer els parts de baixa i no el metge de Primària

3- Valor dels informes mèdics a la valoració d´incapacitat per part de l´ICAM:

Tenen en conte tots els informes, més els que provenen dels Serveis Sanitaris Públics

4- Exploració que es realitza als malalts amb FM a l´ICAM:

L´exploració és molt subjectiva, per aquesta raò es basen més en els informes mèdics per una banda i en la valoració global de l´evolució de la història laboral de l´afectat.

Si existiexen proves exploratòries objectives, les realicen.

5- Maltracta o menysprea l´ICAM al malalt amb FM?

Les Dres Bergua i Infante manifesten gran respecte i sensibilitat envers a aquesta malaltia

LINIES D´ACTUACIÓ:

Fibrolleida:

- Indicar als associats que l´institució encarregada de donar una incapacitat permanent és l´INS, perquè es tracta d´una Llei de Seguretat Social. L´ICAM és només un vehiculitzant

- Intervenció sobre els Departaments de Recursos Humans de grans empreses amb l´objectiu de potenciar la readaptació laboral dels afectats de FM

- Sensibilització social i concretament entre el col.lectiu de malalts de FM en l´actuació més convenient en l´àmbit laboral: readaptació de tasques i jornada

UHE de FM i SFC:

- Proposar a la metge d´empresa de GSS la impartició d´un taller educatiu als pacients amb FM

- Consultar a Direcció d´Atenció Primària sobre la capacitat dels metges d´AP per a donar la baixa amb diagnòstic de FM.

- Disseny, des de un punt de vista multidisciplinar, d´una guia per a la readaptació laboral dels pacients amb FM

ICAM:

Xerrada informativa a Fibrolleida (contacte amb Dra Bergua o Dra Infante)

Es un pas més que far l'associació de cara al reconeixemt de la nostra malaltia....continuarem lluitan!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada