SALUTACIO

Us donem la benvinguda a la nostra associació, desitjan puguer ajudar-vos i compartir les nostres experiencies i dubtes envers la malaltia i les seues consecuencies.

8 de novembre de 2011

TALLERS D'AUTOESTIMA

JUSTIFICACIÓ

L'autoestima és un conjunt de percepcions, pensaments, avaluacions, sentiments i tendències de comportament dirigides a nosaltres mateixos, a la nostra manera de ser i comportar-nos i referents als trets del nostre cos i el nostre propi caràcter. En resum, és la percepció valorativa de un/a mateix/a.

La importància de l'autoestima rau en que implica al nostre ésser, a la nostra manera de ser i al sentit de la nostra valia personal. Per tant, no pot menys que afectar a la nostra manera d'estar i actuar en el món i de relacionar-nos amb el demés. Res en la nostra manera de pensar, sentir, decidir i d'actuar escapa a la influencia de l'autoestima.

Per aquest motiu tenir una bona autoestima és essencial per a garantir una vida totalment satisfactòria tant en el aspectes més personals com en les relacions socials i laborals.

DESCRIPCIÓ

Es duran a terme activitats per tal de conéixer què és, i com en podem treure profit.

L'objectiu és promoure una autoestima enfortida, i saludable per tal de fer front a les dificultats amb les que ens trobem i gaudir del nostre dia a dia.

CALENDARI

5 sessions: 12.11.11, 19.11.11 i 26.11.11, inclouent dues sessions al llarg del mes de Desembre a determinar.

Horari: 11.00 a 12.00

Cost dels tallers: 60 €

Lloc de realització dels tallers

Centre Hara. C/ Esperanza Gonzalez, 3 ( Cappont )

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS (Reserva de plaça: 20€)
Dolors Zapata Rojas
dzapata@copc.cat - 638.88.03.48